HYBRYDY PRZYBĘDĄ DO KOŁOBRZEGU

HYBRYDY DOJADĄ DO KOŁOBRZEGU
HYBRYDY PRZYBĘDĄ DO KOŁOBRZEGU – Pomorze Zachodnie odkłada na pojazdy dwunapędowe. W piątek 13 marca ogłoszono przetarg na zakup dwóch pociągów. Docelowo prawdopodobnie stanowić ich nawet dwanaście. Nowy tabor ma jeździć m.in. na linii Szczecin Gł. – Kołobrzeg – Koszalin. Przetarg obejmuje zakup dwóch pojazdów dwunapędowych wyposażonych w 150 miejsc będących, z łatwością zakupu nie więcej niż 10 kolejnych pojazdów w ramach prawa opcji. Termin realizacji całego zamówienia bieżące lata 2020 – 2022. Termin składania ofert mija 21 kwietnia. Pomorze Zachodnie jest jednym z podstawowych regionów, który wystąpił na pojazdy dwutrakcyjne, łączące najważniejsze zalety pojazdów elektrycznych (wysokie przyspieszania, brak emisji spalin), i zaopatrzonych w przekładnię elektryczną pojazdów spalinowych (możliwość zaczynania się po drogach niezelektryfikowanych). Województwo Zachodniopomorskie na inwestycje taborowe w latach 2010-2018 wydało łącznie ponad 1 mld zł. Zakupy w znaczącej grupie były sfinansowane ze sposobów Unii Europejskiej.

AWARIA SYGNALIZACJI NA KURSIE KOLEJOWYM PRZY UL. JASNEJ

AWARIA SYGNALIZACJI NA {PRZEJEŹDZIE|KURSIE} KOLEJOWYM PRZY UL. JASNEJ
AWARIA SYGNALIZACJI NA KURSIE KOLEJOWYM PRZY UL. JASNEJ Uwaga kierowcy! Nie jeździjcie na pamięć przez przejazd kolejowy przy ul. Jasnej. Z paru dni nie działa tam sygnalizacja świetlna opowiadająca o łączącym się pociągu. Choć oznakowanie powtarza się czytelne to nie wszyscy kierowcy zwracają uwagę, na ustawiony znak „STOP” oraz tabliczkę informującą o awarii. Przejeżdżają swoimi samochodami bez przymusowego zatrzymania. Podwyższone środki bezpieczeństwa obowiązują również maszynistów. Pociągi, które łączą się do przejazdu muszą brać sygnału dźwiękowego oraz redukować prędkość. Usterka została już zgłoszona. Przedstawiciele PKP PLK zapewnili ich, że awaria zostanie usunięta już gdy toż dodatkowe, choć konkretnego terminu dodać nie może.